ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ
  1. หมายเลขโทรศัทพ์  0898617606
  2. อีเมล์  mano@loei1.go.th
ผู้บริหาร  นายทรงยุทธ กาญจนโกมล  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ
  1. หมายเลขโทรศัพท์   0898617606
  2. อีเมล์  chongyuth.kan@loei1.go.th
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการComments